First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog Grid View

First Volunteer Action Was Held in Skopje

First Volunteer Action Was Held in Skopje

Today in the courtyard of the Special Primary School "Dr. Zlatan Sremec "in Skopje was held a volunteer action by the Volunteer Center Skopje. The action took place as part of the campaign VolontirajInspiriraj! implemented by Coalition SEGA nationally together with its five local partner organizations.

Запознајте се со Романо Чачипе

Запознајте се со Романо Чачипе

Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе е една од најмладите членки од  семејството на Коалиција СЕГА.

Запознајте се со ИнноваЛаб од Битола

Запознајте се со ИнноваЛаб од Битола

Innova Lab Bitola е најмладата организација во семејството на Коалиција СЕГА, тие од оваа година се наша придружна членка. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со ЦСЦД Дебар

Запознајте се со ЦСЦД Дебар

Центар за одржлив развој на заедницата од Дебар (CSCD)  е осум години дел од семејството на Коалиција СЕГА.

Запознајте се со ИРЗ Тетово

Запознајте се со ИРЗ Тетово

ИРЗ Тетово е еден од основачите на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзин активен член од 27 Септември 2004 година. Коалиција СЕГА со помош на своите основни и придружни членки во кој е вклучен нивниот активен придонес има постигнато многу за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со МИРР од Кривогаштани

Запознајте се со МИРР од Кривогаштани

Младинска Иницијатива за Регионален Развој - МИРР Кривогашатани е втора година по ред во нашето семејството на Коалиција СЕГА, тие од минатата година се наша прдиржуна членка. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Интеркултура

Запознајте се со Интеркултура

Здружение за културна соработка Интеркултура е една од основачите на Коалицијата СЕГА и активно работи во управувањето и имплементирањето на активностите на СЕГА од самот почеток и продолжува понатаму.

First national platform of youth organizations in Macedonia, with over 15 years experience in lobbying the needed legislation changes in youth participation, information, employment and activism.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.

Publish modules to the "offcanvs" position.