First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Запознајте се со МИРР од Кривогаштани

Запознајте се со МИРР од Кривогаштани

Младинска Иницијатива за Регионален Развој - МИРР Кривогашатани е втора година по ред во нашето семејството на Коалиција СЕГА, тие од минатата година се наша прдиржуна членка. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со ИнноваЛаб од Битола

Запознајте се со ИнноваЛаб од Битола

Innova Lab Bitola е најмладата организација во семејството на Коалиција СЕГА, тие од оваа година се наша придружна членка. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Интеркултура

Запознајте се со Интеркултура

Здружение за културна соработка Интеркултура е една од основачите на Коалицијата СЕГА и активно работи во управувањето и имплементирањето на активностите на СЕГА од самот почеток и продолжува понатаму.

Запознајте се со ИРЗ Тетово

Запознајте се со ИРЗ Тетово

ИРЗ Тетово е еден од основачите на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзин активен член од 27 Септември 2004 година. Коалиција СЕГА со помош на своите основни и придружни членки во кој е вклучен нивниот активен придонес има постигнато многу за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Educational workshop held within the framework of the campaign “Volontiraj! Inspiriraj!”

Educational workshop held within the framework of the campaign “Volontiraj! Inspiriraj!”

On August 14, 2019, in the premises of the Youth Council Prilep, an educational workshop was held as part of the new National Campaign of the Coalition SEGA and its members: Volunteer for the benefit of your community, inspire the youth around you! This camping is being implemented on the occasion of SEGA 15 years.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.