First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Во Тетово се одржа последната локална дискусија од предвидените пет на темата: „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“

Во Тетово се одржа последната локална дискусија од предвидените пет на темата: „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“

Во рамките на проектот „Зајакнување на младинската вклученост во локалните заедници “ од Коалиција СЕГА, беше одржана локална дискусија на тема „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“ организирана од ИРЗ – Тетово.

Одржана локална дискусија во Кавадарци на тема:„Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“

Одржана локална дискусија во Кавадарци на тема:„Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“

Како дел од кампањата „ВОЛОНТИРАЈ за доброто на твојата заедница! ИНСПИРИРАЈ ги младите околу тебе!“ на ден 11ти јуни во Кавадарци се одржа  локална дискусија на тема „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата.

Во Штип одржана четвртата локална дискусија во рамките на кампањата ВОЛОНТИРАЈ ИНСПИРИРАЈ на тема: „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“

Во Штип одржана четвртата локална дискусија во рамките на кампањата ВОЛОНТИРАЈ ИНСПИРИРАЈ на тема: „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“

Како дел од кампањата „ВОЛОНТИРАЈ за доброто на твојата заедница! ИНСПИРИРАЈ ги младите околу тебе!“ на ден 13ти јуни во Штип се одржа четвртата по ред панел дискусија  од предвидените пет дискусии на тема „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

На 12.06.2019 година, во просториите на Коалиција на младински организации СЕГА, Младински Совет Прилеп одржа панел дискусија на тема: „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

На 12.06.2019 година, во просториите на Коалиција на младински организации СЕГА, Младински Совет Прилеп одржа панел дискусија на тема: „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

Дискусијата се одржа во рамките на новата кампања на членките на Коалиција СЕГА, по повод 15 години СЕГА насловена како: #Волонтирај за доброто на твојата заедница! #Инспирирај ги младите околу тебе!.

Одржана локална дискусија во Скопје на тема: „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“ во рамките на кампањата ВОЛОНТИРАЈ ИНСПИРИРАЈ

Одржана локална дискусија во Скопје на тема: „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“ во рамките на кампањата ВОЛОНТИРАЈ ИНСПИРИРАЈ

Како дел од кампањата „ВОЛОНТИРАЈ за доброто на твојата заедница! ИНСПИРИРАЈ ги младите околу тебе!“ на ден 13ти јуни во Скопје се одржа панел дискусија на тема „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.