First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Младински Совет Прилеп - членка на Коалиција на младински организации СЕГА организира локална дискусија со млади

Младински Совет Прилеп - членка на Коалиција на младински организации СЕГА организира локална дискусија со млади

Младински Совет Прилеп како членка на Коалиција на младински организации СЕГА организира локална панел дискусија: „Предизвици на практикување волонтерство во заедницата“.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.