First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Запознајте се со Еко Логик

Запознајте се со Еко Логик

Еко Логик е втора година по ред придружна членка на семејството на Коалиција СЕГА. Коалиција СЕГА со помош на своите основни и придружни членки во кој е вклучен нивниот активен придонес има постигнато многу за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Организација на жени на општина Свети Николе

Запознајте се со Организација на жени на општина Свети Николе

Организација на жени на општина Свети Николе е организација членка која од 2008 година е дел од семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво. #ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Волонтерски Центар Скопје

Запознајте се со Волонтерски Центар Скопје

Волонтерски Ценатар Скопје е основна членка на семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Coalition SEGA participated at the Promotion Fair of Camp GLOW in Krushevo

Coalition SEGA participated at the Promotion Fair of Camp GLOW in Krushevo

Representatives of the Coalition SEGA, INFO SEGA and EVS volunteers from Turkey and France, on 30.07.2019 were part of the Girls Leading Our World (GLOW) women's camp in Krushevo.

Запознајте се со Сфера Интернешнал

Запознајте се со Сфера Интернешнал

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ е организација членка која од 2018 година е дел од семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.