First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Транснационален состанок и работилница со донесувачи на одлуки во Атина

Во периодот од 26-28 април, во Атина во рамките на проектот ACTIon се одржа Транснационалнен состанок со партнерите во проектот.

Успешно реализирана Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница”

Успешно реализирана Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница”

Во х.Амбиент, Струга, беше реализирана тридневна Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница”.

Врсничка едукација за младинско е-учество

Врсничка едукација за младинско е-учество

Млади од Прилеп учествуваа на работилници за електронско младинско учество.

Започнаа последователните активности за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Пелагонскиот регион

Пет организации започнаа со пилотирање на (DigiPAC) на локално ниво во 5 општини од Пелагонскиот регион (Битола, Новаци, Могила, Ресен и Прилеп).  Во текот на септември ќе се реализираат серија на работилници за поттикнување на дигитално учество и активно граѓанство на младите, запознавање со Е-учество и користење на алатката OPIN www.opin.me.  

Реализирана обука со млади за електронско младинско учество во рамки на проектот “E-PARTICIPATION - E(mpowered) YOUTH”

Реализирана обука со млади за електронско младинско учество во рамки на проектот “E-PARTICIPATION - E(mpowered) YOUTH”

Во текот на месец Април 2022 година, беше реализирана Обука за електронско младинско учество „Младинско учество и Е-учество.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.