First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog Grid View

Одражани две панел сесии на Националната работилница за превенција на насиелен екстремизам во х. Бисер

Одражани две панел сесии на Националната работилница за превенција на насиелен екстремизам во х. Бисер

На првата панел дискусија тема беше  „Улогата на граѓанското општество во превенција и спречување со насилен екстремизам, искуства и практики“ каде учество зедоа Алберт Хани (РИКО), Рудина Пашоли (SFCG) , Сефер Селими (Democracy Lab)  и Моника И. Кантарџиска (Коалиција на младински организации СЕГА).

Започна Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за Превенција на насилен екстремизам меѓу младите

Започна Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за Превенција на насилен екстремизам меѓу младите

Тимот на Коалиција на младински организации СЕГА денес започна со спроведување на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите.

National Workshop: "Prevention of Violent Extremism among Youth"

National Workshop: "Prevention of Violent Extremism among Youth"

On 02.04.2019 in hotel Continental, a national workshop was held on the topic: "Prevntion of violent extremism among youth ", which is part of the project "Youth Work in Prevention of Violent Extremism".

Последни подготовки за фасилитација на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екрсремизам меѓу младите | 13 – 16 Јуни Х. Бисер Стурга

Последни подготовки за фасилитација на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екрсремизам меѓу младите | 13 – 16 Јуни Х. Бисер Стурга

Тимот на Коалиција на младински организации СЕГА ги прави последните подготовки за одржувањето на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите која ќе се одржи во периодот од 13-16 јуни 2019 година, во Хотел Бисер, Струга. На работилницата ќе учествуваат млади и донесувачи на одлуки од релевантни институции во Р. С. Македонија.

Intercultural Exchange in Struga, Macedonia as Part of the Project: Youth Agents of Social Change

Intercultural Exchange in Struga, Macedonia as Part of the Project: Youth Agents of Social Change

30 young people from Macedonia and Serbia are part of intercultural exchange.

Training as Part of the Project "Recognize, Prevent and Apply Anti-Violence Measures"

Training as Part of the Project "Recognize, Prevent and Apply Anti-Violence Measures"

In the period from 17.05 to 19.05, in the hotel Biser in Struga, was held а training on the topic “Recognition, management and prevention of violence in schools".

Conference in Rijeka, Croatia "Multi-sectoral approach to youth in NEET situation"

Conference in Rijeka, Croatia "Multi-sectoral approach to youth in NEET situation"

On 10 and 11 of December, in the City hall in Rijeka, Croatia was held the Final multiplier event Conference "Multi-sectoral approach to youth in Neet situation and solutions for practical protocols in working with NEET youth" from the project YIC fit to NEET. The event was organized by Reginal Youth Information center UMKI in Rijeka, Croatia. 

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.

Publish modules to the "offcanvs" position.