First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog Grid View

Запознајте се со ЦСЦД Дебар

Запознајте се со ЦСЦД Дебар

Центар за одржлив развој на заедницата од Дебар (CSCD)  е осум години дел од семејството на Коалиција СЕГА.

Запознајте се со МИРР од Кривогаштани

Запознајте се со МИРР од Кривогаштани

Младинска Иницијатива за Регионален Развој - МИРР Кривогашатани е втора година по ред во нашето семејството на Коалиција СЕГА, тие од минатата година се наша прдиржуна членка. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Educational workshop held within the framework of the campaign “Volontiraj! Inspiriraj!”

Educational workshop held within the framework of the campaign “Volontiraj! Inspiriraj!”

On August 14, 2019, in the premises of the Youth Council Prilep, an educational workshop was held as part of the new National Campaign of the Coalition SEGA and its members: Volunteer for the benefit of your community, inspire the youth around you! This camping is being implemented on the occasion of SEGA 15 years.

Запознајте се со ИнноваЛаб од Битола

Запознајте се со ИнноваЛаб од Битола

Innova Lab Bitola е најмладата организација во семејството на Коалиција СЕГА, тие од оваа година се наша придружна членка. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Еко Логик

Запознајте се со Еко Логик

Еко Логик е втора година по ред придружна членка на семејството на Коалиција СЕГА. Коалиција СЕГА со помош на своите основни и придружни членки во кој е вклучен нивниот активен придонес има постигнато многу за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со ИРЗ Тетово

Запознајте се со ИРЗ Тетово

ИРЗ Тетово е еден од основачите на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзин активен член од 27 Септември 2004 година. Коалиција СЕГА со помош на своите основни и придружни членки во кој е вклучен нивниот активен придонес има постигнато многу за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Коалиција на младински организации СЕГА, на сите млади им го честита Меѓународниот ден на младите!

Коалиција на младински организации СЕГА, на сите млади им го честита Меѓународниот ден на младите!

НА МЛАДИТЕ ИМ ТРЕБА ПОДОБАР ЖИВОТЕН СТАНДАРД И УСЛОВИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И ЛИЧЕН РАЗВОЈ!

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.

Publish modules to the "offcanvs" position.