SEGA's Central Office Team

Zoran Ilieski

Executive Director

Tomislav Gajtanoski

Resource & Development Manager

Monika Ilioska Kantardzioska

Programme Manager

Marice Treneska

Programme Assistant

Vesna Konevska Stojanoska

Programme Assistant

Viktorija Smileska

Logistics & Membership Associate

Mile Ilieski

Financial assistant

Steering Board

Viktor Iliev

President
YMCA Bitola

Aleksandra Krstevska

Member
Volunteers Center Skopje

Shakir Jusinov

Member
Mladinski Klub Shtip

Evgenija Chapragoska

Member
Youth Council Prilep

Darko Trajkoski

Member
Interkultura Skopje

Supervisory Board