SEGA's Central Office Team

Zoran Ilieski

Executive Director

Tomislav Gajtanoski

Resource & Development Manager

Monika Ilioska Kantardzioska

Programme Manager

Marice Treneska

Programme Assistant

Vesna Konevska Stojanoska

Programme Assistant

Lela Jurukova

Logistics & Membership Associate

Viktorija Smileska

Associate

Nezhlan Ismailoska

Programme Assistant

Mile Ilieski

Financial assistant

Steering Board

Aleksandra Krstevska

Member
Volunteers Center Skopje

Darko Trajkoski

Member
Interkultura Skopje

Shakir Jusinov

Member
Mladinski Klub Shtip

Evgenija Chapragoska

Member
Youth Council Prilep

Supervisory Board

Assembly