SEGA's Central Office Team

Zoran Ilieski

Executive Director

Tomislav Gajtanoski

Resource & Development Manager

Monika Ilioska Kantardzioska

Programme Manager

Marice Treneska

Programme Assistant

Vesna Konevska Stojanoska

Programme Assistant

Viktorija Smileska

Associate

Lela Jurukova

Logistics & Membership Associate

Steering Board

Aleksandra Krstevska

Member
Volunteers Center Skopje

Darko Trajkoski

Member
Interkultura Skopje

Shakir Jusinov

Member
Mladinski Klub Shtip

Evgenija Chapragoska

Member
Youth Council Prilep

Supervisory Board

Assembly