First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Младински Совет Прилеп - членка на Коалиција на младински организации СЕГА организира локална дискусија со млади

Младински Совет Прилеп - членка на Коалиција на младински организации СЕГА организира локална дискусија со млади

Младински Совет Прилеп како членка на Коалиција на младински организации СЕГА организира локална панел дискусија: „Предизвици на практикување волонтерство во заедницата“.

Коалиција СЕГА со значаен придонес при изработката на Националната стратегија за млади 2016 – 2025

Коалиција СЕГА со значаен придонес при изработката на Националната стратегија за млади 2016 – 2025

Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена конподржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми. СЕГА како одржлива и развиена младинска коалиција овозможува младите да веруваат во себе, да ги остваруваат своите интереси, да креираат и да градат.

Коалиција на младински организации СЕГА – Мисија и визија

Коалиција на младински организации СЕГА – Мисија и визија

СЕГА е национална платформа на младински организации посветена на лобирање за потребни законски измени, како и посветеност на поддршката на младинскиот активизам, пристап до информации и учество на младите луѓе во активностите за решавање на нивните проблеми.

Коалиција СЕГА е дел од работната група за креирање Закон за младинско учество и младински политики

Коалиција СЕГА е дел од работната група за креирање Закон за младинско учество и младински политики

Процесот на подготовка на предлог  Закон за младинско учество и младински политики , како иницијатива на Клубот за младински прашања и политики, започна од март 2018 година, со одржување на јавна расправа во Собрание на РСМ и креирањето на работната група.

SPRAY Project: Activity Planning Workshop

SPRAY Project: Activity Planning Workshop

In the period from 26th to 28th May 2019, in the Basano del Grapa in Italy, a representative of the Coalition of youth organizations SEGA was part of the seminar for planning the activities for the SPRAY project (SPace Regeneration through Art by Youth).

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.