ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Коалиција на младински организации СЕГА со своите локални волонтери денес спроведи еколошка акција во околината на Прилепското езеро.
 
Преку еколошката акција младите имаат за цел да промовираат еколошко прифатливо однесување и создавањето на навики за квалитетна животна средина.
 
Еколошката акција беше реализирана во рамки на солидарниот проект „Одржлива средина и ефективен развој за младите“ кој е финансиски поддржан од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност преку Европски Солидарен Корпус.
 

Print   Email