First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Започнаа последователните активности за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Пелагонскиот регион

Пет организации започнаа со пилотирање на (DigiPAC) на локално ниво во 5 општини од Пелагонскиот регион (Битола, Новаци, Могила, Ресен и Прилеп).  Во текот на септември ќе се реализираат серија на работилници за поттикнување на дигитално учество и активно граѓанство на младите, запознавање со Е-учество и користење на алатката OPIN www.opin.me.  

Врсничка едукација за младинско е-учество

Врсничка едукација за младинско е-учество

Млади од Прилеп учествуваа на работилници за електронско младинско учество.

Дигиталното младинско учество е лесно: лансирање на новиот изглед на платформата OPIN.ME

Дигиталното младинско учество е лесно: лансирање на новиот изглед на платформата OPIN.ME

Дигиталното младинско учество им дава можност на младите да станат активни граѓани од локално до европско ниво.

Реализирана обука со млади за електронско младинско учество во рамки на проектот “E-PARTICIPATION - E(mpowered) YOUTH”

Реализирана обука со млади за електронско младинско учество во рамки на проектот “E-PARTICIPATION - E(mpowered) YOUTH”

Во текот на месец Април 2022 година, беше реализирана Обука за електронско младинско учество „Младинско учество и Е-учество.

Промотивен настан за презентација на истражување за младински трендови

Промотивен настан за презентација на истражување за младински трендови

На 21 декември 2021 година, преку онлајн настан беше одржан Промотивен настан на кој беше презентирана Почетната Студија за младински трендови во рамките на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“, финансиран од Европската унија.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.