Local Youth Strategy for the City of Skopje

Local Youth Strategy for the City of Skopje

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 5/02), Советот на Град Скопје, на деветнаесеттата седница одржана на 30 јануари 2014 година, донесе

СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ НА ГРАД СКОПЈЕ, 2014 - 2018 година.

Стратегија за млади - МК верзија

Стратегија за млади - АЛ верзија

Date

05 Февруари 2014

Tags

Strategies