First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog Grid View

Coalition SEGA is Starting the Project "Creating a Career Path in Accordance with the Labor Market"

Coalition SEGA is Starting the Project "Creating a Career Path in Accordance with the Labor Market"

Coalition of youth organizations SEGA is starting the project "Creating a career path in accordance with the labor market"

Преку програмата АКСЕДЕР зајакнати капацитети и нови вработени млади

Преку програмата АКСЕДЕР зајакнати капацитети и нови вработени млади

Од почетокот на спроведувањето, до денес Коалиција СЕГА преку проектот „Зголемување на вештините за вработување на ранливите групи во Прилеп“,

Моето практикантско искуство -  Изјава на Миле Цветкоски, практикант во ЛУ МАТ КОМ

Моето практикантско искуство - Изјава на Миле Цветкоски, практикант во ЛУ МАТ КОМ

„Практиканскта работа која ми беше овозможена преку проектот на Коалиција СЕГА за мене претставуваше одлична можност

ПОВИК за учесници во Програма за животни вештини и вработливост

ПОВИК за учесници во Програма за животни вештини и вработливост

Коалиција на младински организации СЕГА , во рамки на проектот „Зајакнување на младите преку нови можности во Прилеп” објавува

Моето практикантско искуство -  Изјава на Барбара Тренкоска, практикант во „Био Космос Прилеп“

Моето практикантско искуство - Изјава на Барбара Тренкоска, практикант во „Био Космос Прилеп“

„Овој месец се стекнав со исклучително практикантско работно искуство во продавницата за здрава храна „Био Космос“ во Прилеп.

Моето практикантско искуство - Изјава на Катерина Талимџиоска, практикант во СОФТ КОПИ

Моето практикантско искуство - Изјава на Катерина Талимџиоска, практикант во СОФТ КОПИ

„Во текот на практикантството во Soft Copy се стекнав со различни вештини и знаења

Coalition SEGA has joined Job Fair - Employment and Career Fair!

Coalition SEGA has joined Job Fair - Employment and Career Fair!

Coalition SEGA has joined and supported this year's Job Fair - Employment and Career Fair!

First national platform of youth organizations in Macedonia, with over 15 years experience in lobbying the needed legislation changes in youth participation, information, employment and activism.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.

Publish modules to the "offcanvs" position.