First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Coalition SEGA is Starting the Project "Creating a Career Path in Accordance with the Labor Market"

Coalition SEGA is Starting the Project "Creating a Career Path in Accordance with the Labor Market"

Coalition of youth organizations SEGA is starting the project "Creating a career path in accordance with the labor market"

Преку програмата АКСЕДЕР зајакнати капацитети и нови вработени млади

Преку програмата АКСЕДЕР зајакнати капацитети и нови вработени млади

Од почетокот на спроведувањето, до денес Коалиција СЕГА преку проектот „Зголемување на вештините за вработување на ранливите групи во Прилеп“,

Моето практикантско искуство - Изјава на Катерина Талимџиоска, практикант во СОФТ КОПИ

Моето практикантско искуство - Изјава на Катерина Талимџиоска, практикант во СОФТ КОПИ

„Во текот на практикантството во Soft Copy се стекнав со различни вештини и знаења

ПОВИК за учесници во Програма за животни вештини и вработливост

ПОВИК за учесници во Програма за животни вештини и вработливост

Коалиција на младински организации СЕГА , во рамки на проектот „Зајакнување на младите преку нови можности во Прилеп” објавува

Моето практикантско искуство -  Изјава на Миле Цветкоски, практикант во ЛУ МАТ КОМ

Моето практикантско искуство - Изјава на Миле Цветкоски, практикант во ЛУ МАТ КОМ

„Практиканскта работа која ми беше овозможена преку проектот на Коалиција СЕГА за мене претставуваше одлична можност

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.