Придонес на Коалиција СЕГА во дефинирање на стандард за Младинска работа

Придонес на Коалиција СЕГА во дефинирање на стандард за Младинска работа

Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт на Р. Македонија го спроведува проектот „Развој на политика за младинска работа“. Проектот се спроведува со поддршка од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата ЕРАЗМУС +, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

Целта на овој проект е да се овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските организации преку граѓански дијалог со релевантните донесувачи на одлуки, со што ќе се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на дефинирање на препораки за развој на програма за младинска работа, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.

ДЕФИНИРАЊЕ НА СТАНДАРД ЗА МЛАДИНСКА РАБОТА

Date

23 Октомври 2015

Tags

Position Papers