Иницијатива – Концепт за законско уредување на ученичкото учество во Законот за средно образование

Иницијатива – Концепт за законско уредување на ученичкото учество во Законот за средно образование

Здруженијата Коалиција на младински организации СЕГА, Младински образовен форум и Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“, доставуваат иницијатива за измени и дополнување на Закон за средно образование до Министерството за образование и наука, со цел вметнување на нови одредби кои ќе обезбедат законско регулирање на учеството и организирањето на учениците во средните училишта во Република Македонија.

Иницијатива – Закон за средно образование

Date

23 Март 2016

Tags

Position Papers