MOLA - Модел за активирање на лидери на јавно мислење

MOLA - Модел за активирање на лидери на јавно мислење

Моделот за онлајн активирање на лидерите на јавно мислење – MOLA е развиен од HESED од Бугарија, партнер на проектот ACTION. Моделот  се базира на Popular Opinion Leader (POL) развиен за превенција од ХИВ. MOLA е адаптација на POL: овде, лидерите на мислење се идентификуваат и обучуваат со цел онлајн да влијаат на однесувањето и ставовите поврзани со здравјето на нивните пријатели и врсници.

Прирачникот ги запознава заинтересираните организации, практичари и младински работници со теоретската основа на MOLA, процесот на избор и проценка на потребите на одредена целна група, како и содржината и структурата на петте сесии за обука за избраните „Лидери на јавното мислење“.

Составен дел на прирачникот се ППТ (Power point presentations) и MOLA прирачник за учесници.

Се надеваме дека овој прирачник ќе ви биде корисен за вашата работа!

Прирачникот и дополнителните материјали можете да ги симнете на следните линкови:

MOLA - Тренинг програма

MOLA -  Прирачник за учесници

MOLA - Дополнителни материјали

Date

27 Јули 2022

Tags

Manuals, Youth Participation, Erasmus +