Алтернативен извештај за спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија

Алтернативен извештај за спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија

Коалиција на младински организации СЕГА го поднесува овој Алтернативен извештај за спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија до Комитетот на Обединетите Нации за заштита на правата на детето. Целта на Извештајот е да даде објективна слика за спроведувањето на Конвенцијата за правата на детето на локално и национално ниво, како и за постапувањето по препораките на Комитетот од февруари 2000 година.

Алтернативен извештај МК верзија

 

Alternative report EN version

 

Главна анализа на истражување

Date

13 Октомври 2009

Tags

Research Reports