Гаранција за млади

Гаранција за млади

Мерката Гаранција за млади им овозможува на младите лица до 29-годишна возраст, кои не се вработени, ниту се вклучени во образование или обука (NEET), да добијат соодветна понуда за работа, да го продолжат своето образование или да бидат вклучени во некоја од активните програми и мерки за вработување, во период од 4 месеци по нивното евидентирање како невработени лица во Агенција за вработување. 


КОНТАКТИ ОД РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ И ТЕРЕНСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИПелагониски Регион             

Регионален координатор:

Марија Ташкоска 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

075 508 804

Теренски Работници:

ПРИЛЕП

 

Мери Чкрипеска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

076 299 161

Зоран Малкоски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

078 434 431

Михајло Божиноски

 

 

БИТОЛА

Пеце Трифуновски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

078 456 012

Ивана Атанасовска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

075 632 223

Викторија Брдаровска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

072 773 999

РЕСЕН

Марија Евтимовска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

078 842 125

КРУШЕВО

Билјана Стојаноска-Спасеска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

075 709 325

МАКЕДОНСКИ БРОД

Билјана Стојаноска-Спасеска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

075 709 325


Вардарски Регион             

Регионален координатор:

Даниел Уневски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

076 270 211

Теренски Работници:

КАВАДАРЦИ

Видан Станоев

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

078 840 735

 

НЕГОТИНО

Благица Чадамова

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

076 873 550

 

ВЕЛЕС

Владимир Смилев

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Убавка Јаневска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

078 434 431

 


Југозападен Регион             

Регионален координатор:

Јасминка Поповска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

075 777 421

Теренски Работници:

ОХРИД

Јована Ристеска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

078 403 158

 

СТРУГА

Асија Нуредини

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

076 260 282

Ндерим Положани

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

078 344 789

ДЕБАР

Сазан Ќатипи

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

072 514 439

КИЧЕВО

Арбен Ристеми

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

078 434 431

Лиридон Зенку

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

070 993 950


Полошки Регион             

Регионален координатор:

Дрилон Салиу

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

076 303 400

Теренски Работници:

ТЕТОВО

Марија Ефремовска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

071 760 555

Живорад Арсиќ

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

071 319 316

Бојан Лазаревски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

072 273 532

Алек Ристовски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Венхар Рамадани

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Димитар Ефремовски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

070 914 874

ГОСТИВАР

Арт Спахиу

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Магдалена Веселиноска 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

070 224 120

Елтон Јахари

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Date

03 Мај 2022

Tags

Youth Employment