First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

Коалицијата на младински организации СЕГА, за потребите од спроведување на проектот „Промоција на безбедна училишна средина“, поддржан од Детската фондација Песталоци, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОЕКТОТ

ПОВИК ЗА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОЕКТОТ „ПРОМОЦИЈА НА БЕЗБЕДНА УЧИЛИШНА СРЕДИНА“

ПОВИК ЗА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОЕКТОТ „ПРОМОЦИЈА НА БЕЗБЕДНА УЧИЛИШНА СРЕДИНА“

Во рамките на проектот „Промоција на безбедна училишна средина“ се распишува повик до сите основни и средни училишта за вклучување во активностите на проектот.

Продолжен Јавен повик за организации за пријавување на Регионален теренски истражувач за Североисточен регион

Продолжен Јавен повик за организации за пријавување на Регионален теренски истражувач за Североисточен регион

Коалицијата на младински организации СЕГА за потребите од спроведување на проектот „Граѓанското општество во унапредување на регулативата за млади“, поддржан од регионалниот проект СМАРТ Балкан - Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, го продолжува јавниот повик за организации за пријавување на Регионален теренски истражувач во Североисточен Регион за мапирање на потреби за интервенција на Законот за младинско учество и младински политики.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРОЕКТЕН СОРАБОТНИК

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРОЕКТЕН СОРАБОТНИК

Коалиција на младински организации СЕГА објавува Оглас за Проектен соработник со полно работно време, во Извршната канцеларија на СЕГА во Прилеп. 

Јавен повик за експерт/ка за Анализа и мапирање на потреби за интервенција на Законот за младинско учество и младински политики

Јавен повик за експерт/ка за Анализа и мапирање на потреби за интервенција на Законот за младинско учество и младински политики

Коалицијата на младински организации СЕГА за потребите од спроведување на проектот „Граѓанското општество во унапредување на регулативата за млади“, поддржан од регионалниот проект СМАРТ Балкан, објавува јавен повик за ангажирање на експерт/ка за Анализа и мапирање на потреби за интервенција на Законот за младинско учество и младински политики.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.