Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да се среќаваат и пристапуваат кон групи и организации доколку ова не спречува други луѓе да ги уживаат своите права."
Член 16, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

ПРИДОНЕС НА КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕГА ВО ДЕФИНИРАЊЕ НА СТАНДАРД ЗА МЛАДИНСКА РАБОТА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт на Р. Македонија го спроведува проектот „Развој на политика за младинска работа“. Проектот се спроведува со поддршка од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата ЕРАЗМУС +, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

Целта на овој проект е да се овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските организации преку граѓански дијалог со релевантните донесувачи на одлуки, со што ќе се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на дефинирање на препораки за развој на програма за младинска работа, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.

Во првата фаза на проектот беше организирана Национална Конференција „Како до признавање на младинската работа во Р. Македонија“, на која учествуваа 21 носители на одлуки на национално ниво и претставници на клучни граѓански организации.

Во втората фаза беа организирани 14 локални дискусии во 10 градови (Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Дебар, Гостивар, Скопје, Штип, Кавадарци и Струмица). Преку локалните дискусии се прибираа мислењата на 288 млади луѓе и претставници на локалните институции во однос на чекорите за признавање на младинската работа и стандардите за младински работници, и беа дефинирани примарни препреки.

Врз основа на наодите од Националната Конференција и локалните дискусии беа дефинирани три клучни полиња / нивоа на младинската работа во Р. Македонија:

  1. Работа со млади и фасилитирање на нивниот личен, социјален и образовен развој
  2. Развој на младински програми преку промоција на инклузија, еднаквост и потреби на младите
  3. Развој на младински политики и раководење со младински структури.

На Националната Работилница, која се организираше во периодот од 15 – 18 ноември 2016 година во Струга, преку методот на структурен дијалог вкупно 50 претставници на младите и донесувачите на одлуки ги дефинираа клучните препораки за признавање на младинската работа во Македонија, преку дефинирање на група на работи/задачи и стручни компетенции, знаења и разбирања за секоја група на работи.

Во дефинирањето на клучните препораки за дефинирање на младинска работа и придонесот во креирањето на стандард за младинска работа вкупно беа вклучени 359 претставници на млади, граѓански организации и институции. Институции вклучени во процесот: Агенција за млади и спорт, Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика, Биро за развој на образованието, Центар за образование на возрасни, Државни универзитети (Југоисточна Европа, Св. Климент Охридски) Агенција за вработување на Р.М, Центри за вработување, локални самоуправи, училишта и факултети.

ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО ДОКУМЕНТОТ: ПРИДОНЕС НА КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕГА ВО ДЕФИНИРАЊЕТО НА СТАНДАРД ЗА МЛАДИНСКА РАБОТА

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

September 2018 October 2018 November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31