Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"На децата со било каков вид на пречки во развојот треба да им се пружи посебна грижа и подршка за да можат да водат независен живот."
Член 23, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Придружни членки на Коалиција СЕГА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

 

Членството во коалиција СЕГА е колективно. Во СЕГА членуваат младински организации и организации кои развиваат и работат на младински програми. Коалиција СЕГА има два вида на членство: Основно и Придружно.

Заинтересираните младински организациии и организации кои развиваат и работат на младински програми можат да аплицираат за членство во Коалиција СЕГА со поднесување на следните документи:

- Апликација за членство во Коалиција СЕГА

- Копија од Решение за упис во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации (издадено од Основен Суд или Централен Регистар на РМ)

- Одлука за зачленување во Коалиција СЕГА, донесена од страна на управувачки органи на организацијата.

- Последен Годишен Извештај

Повеќе за придобивките од членството и услугите кои ги нуди Коалиција СЕГА можете да дознаете од следниов документ:

Бенефиции и услуги од членство во Коалиција СЕГА адреса: ул. Пролетерски Бригади 37; 6330 Струга
телефон/факс: 046 789 360;
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.youthforumeye.org.mk

Кратко резиме

 


 

-Тетово
адреса: ЈНА бб, општински бараки бр.12 - 1200 Тетово
телефон/факс: 044 339 744
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

 


 


адреса: Цветан Димов 14 - 2220 Свети Николе
телефон/факс: 032 444 620; 032 440 032
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.womsvetinikole.org.mk

Кратко резиме

 


 

адреса: Едвард Кардељ 11/9, 7000 Битола
телефон/факс: 047 227 600
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.youthforumbitola.org

Кратко резиме

 


 


адреса: Зграда на старо училиште - 1224 Теарце
телефон: 070 838 148
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.ced.org.mk

Кратко резиме

 


 


адреса: ул. Вељко Влаховиќ бр. 13, 1250 Дебар
телефон: 046 835 106
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.cscd.org.mk

 

Кратко резиме
 


 


адреса: Ул. Христијан Карпош 57, 2000 Штип
телефон: 078 392 252, 070 605 838
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

 


 


адреса: Владо Малески бб - 6330 Струга

телефон/факс: 046 784 151
Web: www.ldastruga.org
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

 


 

 

адреса: Аминта Трети 16-1/10, 1000 Скопје 
телефон: 078 365 902
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.ecologic.mk

Кратко резиме

 

 


адреса: Беласица 2, 1000 Скопје
телефон: 071 386 091
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.concept.mk

Кратко резиме


 


адреса: Новачки пат бр.16, 7000 Битола, Поштенски факс 135
телефон: 078 535 606
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.forum16.eu

Кратко резиме

 


 

адреса: Виетнамска бр.60, 1000 Скопје
телефон: 02 2651-428
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.romaprogress.org.mk

Кратко резиме

 


 

телефон: 070 260 297
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

Last Updated on Thursday, 28 June 2018 21:38

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

August 2018 September 2018 October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30