Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

НАЈАВА, 04.04.2018, ХОТЕЛ АРКА - СКОПЈЕ: ПРОМОЦИЈА НА ИНДЕКС ЗА МЛАДИНСКИ РАЗВОЈ МАКЕДОНИЈА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

На 4-ти април 2018 година, во хотел АРКА во Скопје, од 11:00 до 12:00 часот, Коалиција на младински организации СЕГА ќе организира промоција на Индексот за младински развој- Македонија во рамки на грантот „Зајакнување на младинската вклученост во локалните заедници“, поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество. Грантот е тригодишна иницијатива што се спроведува од страна на Коалицијата на младински организации СЕГА во соработка со Агенцијата за млади и спорт.

Заменик директор на проектот на УСАИД за граѓанско учество, Јетон Красниќи, директорот на Агенција за млади и спорт, Дарко Каевски, извршниот директор на Коалиција на младински организации СЕГА, Зоран Илиески и надворешниот соработник на проектот, Александар Цеков ќе имаат кратки излагања.

Главната цел на проектот „Зајакнување на младинската вклученост во локалните заедници”, е да се зголеми влијанието на младинските организации кон граѓанското учество во процесите на донесување одлуки на локално и национално ниво, со што ќе се придонесе кон подобрување на статусот и добросостојбата на младите луѓе во државата. Целта ќе биде постигната преку примена на иновативни алатки за детектирање на младински потреби, со фокус на граѓанско учество, зајакнување на знаењата и вештините на младинските организации за адресирање на актуелните потреби на младите луѓе со што ќе се подобри разбирањето за младинското учество во локалната заедница. Проектот воведува Индекс за младински развој во Македонија, како нова и иновативна алатка за адресирање на потребите на младите на сите нивоа. Проектот се спроведува во соработка со Агенцијата за млади и спорт.

 

Он-лајн прашалник за мислењето на младите во процесот на креирање на Етички Кодекс за младински работник

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт го спроведува проектот „Младински работници за младите“. Проектот се спроведува со поддршка од Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+ Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

Целта на овој проект е да се влијае на младинското учество во демократскиот живот преку унапредување на улогата на Младинскиот Работник. Пристапот кој го предлагаме се базира на  препознавање на улогата Младински работник како посебна професија, како и развивање на “Етички Кодекс за Младински работници” преку кој ќе се стандардизираат професионалните вештини, знаења и способности на младинските работници во услугите кои тие ги обезбедуваат за младите.

На крајот на месец февруари 2018 во рамките на проектот, во Скопје, се одржа Национална работилница со донесувачи на одлуки на национално ниво. Целта на оваа работилница беше дискусија за дефинирање на препораки за подобрување на младинската работа во Македонија, односно дискусија за професијата Младински работник и нејзино признавање, како и идно ситематизирање на работни места за занимањето младински работник. Во периодот од 16 - 19 мај  2018 година ќе се реализира главната активност во проектот и тоа тридневна работилница за креирање на документ „Етички Кодекс за Младински работник“ која ќе се одржи во Струга. На оваа работилница учество ќе земат вкупно 45 учесници (млади на возраст од 18 – 29 години, и донесувачи на одлуки).

Тековна активност во рамките на овој проект е ОН-ЛАЈН прашалник кој е наменет за младите со цел да наведат неколку мислења за Младинскиот работник како етичка професија. Главниот фокус е ставен на креирањето на документот „Етички Кодекс за Младински работник“ со цел да се направи преглед на  мислењето на младите доколку би постоел таков официјален документ дали би имале поголема доверба во Младинските работници кај кои треба да се обратат за прашања и информации од нивни интерес. За таа цел ги покануваме младите да одделат дел од своето време и да го пополнат он-лајн прашалникот на следниот ЛИНК.

Кликнете ОВДЕ за да започнете со пополнување на он-лајн прашалникот за мислењето на младите за Креирање на Етички Код за Младински работник

 

 

Last Updated on Monday, 02 April 2018 09:12

 

OСТВАРЕНА СРЕДБА ЗА СОРАБОТКА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗА ПРОЕКТОТ „ЗАСТАПУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА АКТИВНО МЛАДИНСКО УЧЕСТВО“

  • PDF
  • Print
  • E-mail

На 28.03.2018 година, во просториите на општина Кривогаштани беше остварена средба со претставници на општина Кривогаштани со цел идентификување на можностите за соработка за имплементација на проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“. На средбата присуствуваа претставници од партнер организациите на проектот и претставници од локални граѓански организации каде се презентираа активностите во рамките на проектот, очекуваните резултати и се разговараше за поддршката од општина Кривогаштани.

Коалиција СЕГА започна да го спроведува проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“ кој има за цел зголемување на дијалогот помеѓу граѓанските организации, младите и донесувачите на одлуки во општина Кривогаштани. Проектот ќе се спроведува во  партнерство со Здружение за рурален развој, Локална акциска група - Агро Лидер и Младинска иницијатива за регионален развој - МИРР  од општина Кривогаштани.

 Проектот ќе се спроведува во периодот од март до октомври 2018 година и предвидува серија на активности за градење на капацитети на локалните граѓански организации за повеќе теми кои би придонеле за зголемување на младинското учество и влијанието на граѓанските организации кои ги застапуваат младите во процесите на донесување на одлуки преку менторство, лобирање и поддршка. Исто така предвидени се повеќе настани на локално ниво со вклучување на локалните млади од општина Кривогаштани.

Проектот е финасиран од програмата за мали грантови на Преда Плус преку проектот "Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации". Проектот е финансиран од Европска Унија. Референца: EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MK.

 

Page 8 of 65

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТЕН КАМП ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

June 2018 July 2018 August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31