Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето

Home

ЗАПОЧНА НОВ ПРОЕКТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МЛАДИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

Од 01 октомври 2017 година Коалиција СЕГА започна со спроведување на проектот „Зајакнување на младинската вклученост во локалните заедници“ (Strengthening Youth Engagement in Local Communities). Проектот е во рамките на Проектот за Граѓанско Учество кој го спроведува East West Management Institute (EWMI) во конзорциум со Метаморфозис, ФОСМ Македонија, НМСМ и АДИ (http://metamorphosis.org.mk/proekti_arhiva/proekt-za-gragjansko-uchestvo-cep/), финансиски поддржан од УСАИД.

Главната цел на проектот е да се зголеми влијанието на младинските организации кон граѓанското учество во процесите на донесување одлуки на локално и национално ниво, со што ќе се придонесе кон подобрување на статусот и добросостојбата на младите луѓе во државата. Главната цел ќе биде постигната преку следните резултати на проектот: 1) Развиена и применета иновативна алатка за детектирање на младински потреби, со фокус на граѓанско учество, 2) Зајакнато знаење и вештини на младинските организации да ги адресираат актуелните потреби на младите луѓе, 3) Подобрено разбирање за младинското учество во локалната заедница. Проектот ќе воведе Индекс за Младински Развој во Македонија, како нова и иновативна алатка за адресирање на потребите на младите на сите нивоа. Активностите ќе овозможат вклучување организациите членки во своите локални заедници.

Проектот ќе се спроведува во период од 01 октомври 2017 – 30 септември 2020 година, со вкупен буџет во висина од 113.125,00 УСД.

Last Updated on Friday, 13 October 2017 09:00

 

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОТВОРЕНА ВРАТА ОД МЛАДИ ЗА МЛАДИ“

  • PDF
  • Print
  • E-mail

(10.10.2017), во хотел Арка, се одржа Завршна Конференција на проектот: Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за младите од младите“ поддржан од Европската Унија преку втората грантова шема од компонентата ИПА4 со специфична намена за социјална инклузија.

На настанот беше презентирано Мултимедијално Издание од активностите на проектот и беа презентирани постигнувањата на проектот кон унапредување на вработливоста на социјално ранливите категории на млади.

Проектот „Отворена Врата – за младите од младите“ имаше за цел да се олесни социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд и подобрување на нивната вработливост преку градење на нивните вештини да се вклучат на пазарот на труд и нивна целосна интеграција во општеството.

„Со проектот се воспоставија 4 Младински Инфо Кариерни Центри во Прилеп, Битола, Штип и Скопје во кои тим од 20 обучувачи од центрите за социјална работа и граѓанските организации спроведоа обуки за кареирно советување и насочување на 126 млади приматели на социјална помош и млади кои се згрижени во јавни институции со примена на методологија на кариерно насочување и биланс на компетенции по приерот и искуствата од Р. Словачка и им беа изготвени индивидуални планови за личен кариерен развој.15 од нив го реализираа својот индивидуален кариерен план и го променија својот статус од приматели на социјална помош во вработени лица, од кои 2 се вработија кај истиот работодавач кај кој посетуваа практична обука во рамките на проектот.“ истакна г-дин Зоран Илиески, Извршен Директор на Коалиција СЕГА и раководител на проектот.

Дополнително, со проектот беа изготвени 60 социјални карти за млади кои се згрижени во институции, и беше изготвена „Студиска анализа на потреби: социјално вклучување на ранливите групи преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд“.

Проектот „Отворена врата – за младите од младите“ се спроведуваше во период од 22 месеци во Прилеп, Битола, Штип и Скопје.

Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ e финансиран од Европска Унија

 

ОБУКА „ПЛАНИРАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ НА КАМПАЊИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ“

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Во периодот од 22-24 септември 2017, во хотел Амбиент, Струга се одржа „Обука за планирање и раководење на Кампањи за застапување“ која беше наменета за членовите на Советот на Млади на општина Гази Баба.

Учесниците на оваа обука имаа можност да се стекнат со техники и вештини за подготовка и спроведување на кампањи за застапување и лобирање придонесувајќи за подобрување на нивните способности да делуваат во текот на  работата на Советот на општина Гази Баба.

На обуката се користеа различни методи како: игри на улоги, работа во мали групи, студии на случај и презентации преку кои учесниците ќе се стекнат со вештини и различни техники за практикување на стекнатото знаење.

Вториот дел од обуката беше посветен на подготовка на Кампањи за застапување согласно Акциониот план за спроведување на Стратегијата за млади на о. Гази Баба. Членовите се поделија во тимови и работеа во подготовка на различни кампањи за застапување.

Оваа обука е дел од проектот „Оспособување и промоција на Советот на Млади на општина Гази Баба, поддржан од општина Гази Баба, Скопје.

 

Page 1 of 48

"Right to youth information! Information right NOW"

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

September 2017 October 2017 November 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31