Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

 

Следете не:


"Децата имаат право да кажат што мислат. Кога возрасните носат одлуки кои ги засегаат, децата имаат право нивните мислења да се земаат предвид."
Член 12, Конвенција за правата на детето

Home

РЕАЛИЗИРАНА ПРВАТА РАБОТИЛНИЦА ЗА РАНО КАРИЕРНО НАСОЧУВАЊЕ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува проектот „Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата-За млади од млади“ во партнерство со невладината организација КАБА од Словачка и ЕАСП од Македонија во рамки на програмата „Подобрување на социјалната инклузија“, финансиран од Еропска Унија, преку ИПА4 компонента Развој на човечки ресурси.

Основната цел на проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за младите од младите“ е да се олесни социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд. 

Во август 2016 година, беше организирана обука за обучувачи за рано кариерно насочување за социјалното вклучување на ранливите групи, со акцент на младите, преку создавање еднакви можности за пристап до пазарот на трудот. 

На 24ти ноември 2016 година беше организирана првата обука предвидена за млади кои се згрижени во установи за социјална заштита. Преку кариерното советување на младите се очекува да се подобрат нивните вештини, а со тоа да се зголеми нивната вработливост, целосно да се вклучат на пазарот на трудот и во општеството.

Учесници на оваа обука беа млади луѓе за кои беа развиени социјални карти, и обуката се базира на нивните идентификувани потреби и е во согласност со методологијата за рано кариерно насочување развиена во соработка со КАБА - Словачка. 

Крјната цел на овие работилници е да се промовира раното кариерно насочување во насока на превенирање на предвремено напуштање на образовниот процес, да се зголеми мотивацијата на младите за стручно образование, да се зголеми разбирањето за пазарот на трудот, кариерата и работата во животот на една личност, како и да се постават цели за професионален развој на младите врз основа на проценка на личните вредности, соништа и желби.

Со проектот ќе се поддржи, охрабри и зголеми учеството на ранливите групи на млади на пазарот на труд преку подобрување на нивната вработливост, градење на нивните вештини да се вклучат на пазарот на труд и нивна целосна интеграција во општеството. Крајни корисници на овој проект се младите кои користат социјална помош и младите кои заради неповолни животни околности животот го минуваат згрижени во установи за социјална заштита преку кои треба да се обезбеди нивно вклучување во општеството и пред се на пазарот на труд.


Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ финансиран од Европска Унија

 

VIDEO "CHILD RIGHTS IN A WORLD WITHOUT PREJUDICES!"

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Coalition of youth organizations SEGA implemented the project “Promotion of child rights and intercultural communication” in partnership with the Council for juvenile delinquency (SPPMD) – Kavadarci, Macedonian Civic Education Center – Strumica, Humanitarian Assocaition Majka – Kumanovo, Center for education and development – Tearce, and supported by the Children Foundation Pestalozzi.

The project “Promotion of child rights and intercultural communication” offers opportunity to children to learn more about child rights and to acquire skills from the field of intercultural communication, which represents key process of creating of coexistence with their peers from different ethnic backgrounds.

The main activity of the project is Summer Camp that was held in the period of 27th of July until 10th of August 2016, in the children village Trogen, Switzerland. The same included 40 children from different ethnic backgrounds from Prilep, Kavadarci, Kumanovo, Strumica and Tearce (Tetovo).

Mutual living, activities and intercultural exchange are part of the Summer camp, aiming to provide quality intercultural experience of young people. Within the activites of the Summer camp young people prepared local campaigns for promotion of the intercultural communication and child rights in their cities and schools, as well as activities in occasion of World Children’s Week in the period of 3rd  of  October until 7th of October 2016, in Prilep, Kavadarci, Tetovo, Kumanovo and Strumica.

The video “Child rights in a world without prejudices”, contains pictures and short scenes from the realized activities within this project, therefore the activities that were implemented during the Summer Camp in Trogen, Switzerland, the activities for preparation and finalization of the action plans for preparation of local campaigns and the activities implemented in each city separately in occasion of Children’s Week.

Last Updated on Thursday, 24 November 2016 14:10

 

Е-публикација 2015/2016 | Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Р. Македонија

  • PDF
  • Print
  • E-mail
 

Page 1 of 38

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

November 2016 December 2016 January 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31