Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

 

Следете не:


Home

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Коалиција на младински организации СЕГА, во рамките на проектот „Застапување за младинска акција за учество во училиштата“, во периодот од 19 – 22 ноември 2015 година, во Хотел “Бисер” - Струга, организира Национална конференција за учество на младите во процесите на донесување на одлуки во образовниот процес во насока на

обезбедување на структурен дијалог помеѓу младите и донесувачите на одлуки. Конференцијата ја отворија г-ца Зорица Стаменковска, Сектор за млаи - Агенција за млади и спорт на Р. Македонија, и г-дин Зоран Илиески, Извршен Директор на Коалиција на младински организации СЕГА.

Целта на проектот е преку активно вклучување на младите луѓе и младинските организации со  структурен дијалог со релевантните засегнати страни, да се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на мерките за младинско вработување, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ. По завршување на конференцијата и донесување на препораките, следен чекор во процесот е покренување на иницијатива за измени и дополнувања во законот за средно образование, која  треба да ги опфати сите засегнати страни на национално ниво. За потребите на иницијативата, Коалиција СЕГА воспостави соработка со Младински Образовен Форум и Првата Детска Амбасада Меѓаши. Во предвидената методологија за процесот за покренување на иницијатива за измени и дополнувања во законот за средно образование, беа реализирани 32 локални дискусии на кои учествуваа ученици, училишен менаџмент, родители, претставници на младински организации и локални донесувачи на одлуки.

Иницијативата е поддржана преку проектот од Детската Фондација Песталоци и Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност со проектот “Застапување за младинска акција за учество во училиштата”, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).


Last Updated on Friday, 20 November 2015 11:12

 

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА УЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 


Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на Национална Работилница за учество на младите во процесите на донесување одлуки во образовниот процес.

Коалиција СЕГА, во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“, отпочна процес за покренување на иницијатива за измени и дополнувања во законите за основно и средно образование, со цел регулирање на учеството на децата и младите во процесите на донесување одлуки кои нив ги засегаат.

Во рамките на оваа иницијатива во периодот од 19 – 22 ноември 2015 година, во Струга,  Коалиција СЕГА организира Национална работилница Иницијатива за регулирање на младинско учество во образовниот процес, на која ги покануваме младинските и ученичките организации да земат учество на работилницата со свои претставници и да го дадат својот придонес во иницијативата за измени дополнувања во законите за основно и средно образование.

За учество на овој настан ќе бидат селектирани 30 претставници на ученички и младински организации како и 15 претставници на локални и национални институции. Работилницата ќе се одржи во периодот од 19 – 22 ноември 2015 година во Струга. Техничките детали за работилницата околу сместувањето и патните трошоци ќе бидат споделени дополнително со  селектирани учесници.

Сите заинтересирани за учество во оваа работилница треба да достават Апликација и номинација од матичната организација на следната адреса  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it со назнака „Апликација за учество на работилница“.

Краен рок за испраќање на апликации е 15 ноември 2015 година. Непотполните и ненавремено доставените апликации нема да се разгледуваат.  

Селектираните учесници на работилницата ќе бидат известени најдоцна до 16 ноември 2015 година. 

Од 2011 година Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“ со поддршка на Детската Фондација Песталоци од Швајцарија. Проектот се спроведува во 20 училишта во 10 градови во Република Македонија. Во состав на проектот во училиштата се спроведуваат демократски избори на претседатели на класови и се воспоставува училишна/младинска организација. Исто така, во овие училишта со цел заштита на детските права е воспоставен модел „Деца правобранители“ со поддршка на Канцеларијата на Народниот Правобранител на Република Македонија.

Во 2015 година, Коалиција на младински организации СЕГА доби дополнителна поддршка за спроведување на инцијативата за поттикнување на законски измени за регулирање на учеството на младите во рамките на образовниот процес со програмата Еразмус +. Проектот „Застапување за младинска акција за учество во училиштата“ го надополнува тековниот проект „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“ во насока има на подигнување свеста на донесувачите на одлуки за потребата од дефинирање на ученичкото учество во законската регулатива на национално ниво. Главната цел на проектот е да се иницира структурно вклучување на учениците и младинските организации преку дијалог со релевантните носители на одлуки во насока на унапредување на законските можности за учество на младите во образовниот процес.

Инцијативата за предлог законски измени за регулирање на ученичкото учество Коалиција СЕГА ја спроведува во партнерство со своите организации членки, Младински Образовен Форум, Првата Детска Амбасада Меѓаши, а со поддршка на Детската Фондација Песталоци и Програмата Еразмус +.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации слободно контактирајте со: 

Моника Илиоска Кантарџиоска
Раководител на програма
Коалиција на младински организации СЕГА
Е-маил:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Тел:     +389 77 762 767; +389 48 429 390

 

CALL FOR MMUN 2016 TEAM LEADERS

 • PDF
 • Print
 • E-mail

   

The Coalition of youth organizations SEGA in cooperation with the Peace Corps volunteers in Macedonia implements the Macedonia Model United Nations (MMUN) programme supported by the US Embassy in Macedonia. The MMUN Programme aims to strengthen the capacities of young people in Macedonia in advocacy, lobbying, diplomacy, conflict resolution, public speaking and writing.

So far four national conferences of the United Nations Model were organized in Macedonia (2012 - 2015) and we are starting with preparations for the next 2016 MMUN Conference. Aiming to increase the participation and representation of the youth organizations of Macedonia in this programme SEGA announces call for team leaders.

Main responsibilities of team leaders include:

 • Participation in Training for team leaders;
 • Establishment of team of 7 – 12 young people that will be actively involved in the programme;
 • Organizing regular meetings with the team;
 • Communication with SEGA and responsible Peace Corps Volunteer;
 • Participation in regional trainings;
 • Preparation of the team for the 2016 MMUN Conference;
 • Active participation in the Conference.

All interested candidates for team leaders should fit the following criteria:

 • Excellent English skills (writing and fluent speaking);
 • Excellent communication skills;
 • Responsibility in executing envisaged tasks;
 • Ability to work with team;
 • Leadership skills.

All applicants are required to submit:

 • Motivation (cover) letter;
 • CV; and
 • Support letter of the native organization.

Complete documentation you should submit to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  no later than 26 October 2015.

Representatives of member organizations of SEGA as well previous participants in the MMUN 2012, MMUN 2013 MMUN 2014 and MMUN 2015 will have advantage in the selection process.

Selected applicants will participate in Training for team leaders that will be organized in the period of 06 – 08 November 2015.

For any additional information related to this call please contact with:

Monika I. Kantardzioska
Programme Manager
tel./fax: 048 429 390
mobile: 077 762 767
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Last Updated on Saturday, 17 October 2015 14:18

 

Page 1 of 20

Listen to PULSE Youth Radio

Слуштајте го новото Пулс Радио

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

Audio News


ComScore

Calendar of SEGA's Activities

October 2015 November 2015 December 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
: