Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

 

Следете не:


Home

ВО ТЕК Е НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА „КРЕИРАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ МОЖНОСТИ ЗА МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ“

  • PDF
  • Print
  • E-mail

(Струга, 21 – 24 мај 2015 година)Во тек е Националната работилница „Креирање на ефективни можности за младинско вработување“.

Во моментов г-дин Урим Касапи, канцеларија на UNDP, говори за искуствата на меѓународните организации за намалување на младинската невработеност во Македонија.

Работилницата вчера ја отворија г-дин Зоран Илиески, Извршен Директор на СЕГА, и г-дин Дарко Димитров, директор на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност.

Денес, учесниците беа воведени во концептот на Структурен Дијалог, и Младинските гаранциски шеми.

Следи презентација на г-дин Младен Фрчковски, советник во МТСП, на тема добри практики од мерките за младинско вработување.

Овој настан е во состав на проектот „Креирање Ефективни Можности за Младинско Вработување”, поддржан од Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност, преку Програмата ЕРАСМУС +, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

Целта на настанот е да се дефинираат клучни препораки за подобрување на политиките за младинско вработување преку примената на методот на Структурен Дијалог, односно заеднички консултативни средби на младите и институциите по однос на младинските политики.

Проектот има за цел да се овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските организации преку граѓански дијалог со релевантните засегнати страни, со што ќе се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на мерките за младинско вработување, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.

  

Во првата фаза на проектот беа организирани локални дискусии во 10 градови во Република Македонија на кои се прибраа мислењата на младите луѓе и претставниците на локалните институции поврзани со областа вработување во однос на подобрување на општите состојби од различни аспекти во полето на младинското вработување.

 

Оглас за вработување на административен асистент во Коалиција СЕГА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА има потреба од ангажирање на лице за работна позиција во Прилеп:Административен асистент на определено време (9 месеци).

Потребните квалификации и искуства за работната позиција Административен асистент вклучуваат:

-        Диплома за завршено високо образование;

-        Одлично познавање и употреба на англискиот јазик (говор и пишување);

-        Активно користење на MS Office;

-        Одлични комуникациски вештини;

-        Чувство на одговорност во извршувањето на поставените задачи;

-        Креативност, самоиницијативност и способност за работа во тим;

Главни одговорности:

-        Водење на административното работење на канцеларијата вклучително и архивско работење;

-        Превод на документација од Англиски на Македонски и обратно;

-        Комуникација и координација со организации членки на Коалиција СЕГА и меѓународни организации;

-        Логистичка поддршка на секојдневната работа во канцеларија.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

-       Мотивационо писмо

-       Кратка биографија (вклучително и фотографија)

Кандидатите кои доставиле непотполна документација нема да бидат земени во предвид.

Предност имаат кандидатите кои имаат завршен факултет за англиски јазик, судски преведувачи како и искуство во граѓански организации во пишување и спроведување на проекти и активности.

Целосната документација потребно е да се достави најдоцна до 26 мај 2015 година на адреса ул. Цар Самоил бр. 5 Прилеп, (матично, прв кат - до Средното економско училиште) или по е-маил:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  со назнака „Апликација за административен асистент“. 

Само селектираните кандидати кои ги исполнуваат условите ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации обратете се на телефон 048 429 390 или на е-маил  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Last Updated on Wednesday, 20 May 2015 13:42

 

Call for participation in National Workshop for creating Position Paper on Youth Employment

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Coalition of youth organizations SEGA announces Call for participation in National Workshop for creating Position Paper on Youth Employment. This event is within the project “Creating Effective Youth Employment Possibilities”, supported by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility, under the ERASMUS + Programme, within Key Action 3 (Structured Dialogue).

The aim of the project is to enable active involvement of the young people and youth NGOs through civil dialogue with relevant stakeholders, giving voice and the significant influence on young people’s future with special focus on the youth employment measures, thus improve the civil society impact of the reforms in line with the EU criteria for countries’ full membership.

In the first project phase SEGA organized local discussions in 10 cities in Republic of Macedonia in which opinions were shared by the young people and representatives of local institutions related to employment towards improving the general situation in various aspects in the field of youth employment.

The aim of this event is to define key recommendations for improving the youth employment policies through applying the Structural Dialogue method, i.e. joint consultative meetings of young people and institutions related to youth policies. Thus, SEGA will disseminate the working materials of the local discussions with the participants as inputs for the main sessions in the event.

SEGA will select 30 members of the youth NGOs and 15 representatives of local and national institutions. The workshop will be organized in the period of 21-24 May 2015 in Struga. The technical details for the workshop on the accommodation and travel expenses will be additionally shared with the selected participants.

All interested for participation in this workshop need to fill and send Application and nomination by the representing organization on the following address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it with subject “Application for participation in workshop”.

Deadline for submitting applications is 13 May 2015. Applications which are not adequately filled or sent after the deadline will not be reviewed.

The selected participants for the workshop will be informed by 15 May 2015 at the latest.

Should you need additional information please contact with:

Tomislav Gajtanoski
Project manager
Coalition of youth organizations
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Telephone:     +389 78 470 402; +389 48 429 390

Last Updated on Wednesday, 06 May 2015 14:36

 

Page 1 of 16

Listen to PULSE Youth Radio

Слуштајте го новото Пулс Радио

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

Audio News


ComScore

Calendar of SEGA's Activities

April 2015 May 2015 June 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
: