Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"На децата со било каков вид на пречки во развојот треба да им се пружи посебна грижа и подршка за да можат да водат независен живот."
Член 23, Конвенција за правата на детето

Home

ЛОКАЛНА ДИСКУСИЈА ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР, СКОПЈЕ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

09.11.2017, во општина Центар, Скопје се одржа Локална дискусија на тема „Информирани и вклучени млади“, како дел од активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество“, поддржан од Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност, во рамките на Еразмус+програмата, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

На оваа работилница учество зедоа млади и тоа средношколци, претставници од младински организации, волонтери, невработени млади, студенти итн, како и донесувачи на одлуки на локално ниво. Целта на работилницата беше да се соберат мислењата на младите на тема младинско информирање, како и предлози од младите и донесувачите на одлуки за пронајдување на механизми за подобрување на младинското информирање на локално и национално ниво.

По завршувањето на локалните дискусии во сите 10 планирани општини вклучени во проектот (Прилеп, Штип, Битола, Струмица, Гевгелија, Кавадарци,Тетово, Кисела Вода, Гази Баба, Шуто Оризари) ќе биде подготвен сумарен извештај со препораки и заклучоци од локалните дискусии.

Сумарниот извештај ќе биде дискутиран за време на главната активност во проектот, а тоа е тридневна работилница која ќе се одржи во периодот од 06-09 декември 2017, во Струга, на која ќе биде подготвен „Позициски документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво во Р.Македонија“.

Last Updated on Wednesday, 15 November 2017 15:45

 

COALITION SEGA IMPLEMENTS THE PROJECT "YOUTH INFORMATION CENTERS FIT TO NEET"

  • PDF
  • Print
  • E-mail

The project "Youth information centers fit to NEET" is implemented by the Coalition SEGA with partners from Croatia and Poland within the Erasmus + program, and will work on an innovative approach in identifying youth information models that will fit to the needs of the NEET group (NEET - a group of young people who are no longer in education system, who do not work and are not trained to look for job). Learning of the experiences of different European countries will be crucial in delivering the innovative outputs of this project. The overall aim of the project is to: Increase quality of youth work in addressing needs of NEETs in Europe. Through the project partners will strive to achieve the specific objective of the project to: Introduce innovative tailored youth information approach for active inclusion of NEETs in the society.

The main outcome of the project is to engage Youth Information Centers for improving employment, especially for young people in the NEET situation and prevent early school leaving, as well as preventing young people from becoming NEETs. All this will be achieved through:

- Enhanced access to youth information in the status of NEET by piloting a new innovative and individually tailored approach to youth information in Macedonia, Croatia and Poland;

- Identified and addressed needs of young people in the situation of NEET for their active inclusion in the society;

- Youth workers will be trained with knowledge and skills, through a specific methodology for youth information and career information.

The main results of the project with a direct impact on the primary target group would be:

- Evaluation needs report of  the situation and major obstacles for young people in the NEET situation, and examining different models of youth information

- Methodology for innovative and individually tailored youth information for NEETs

- Methodology for conducting web training for ToT of youth workers as multipliers of the innovative youth information approach

- ToT Webinar as a tool for building the capacity of youth workers in Europe in providing information and working with young people in the NEET situation.

The project is funded and supported by the National agency for educational programs and mobility in Republic of Macedonia within Erasmus + program and is implemented in the period from 1 July 2017 to 31 December 2018.

 

СОСТАНОК СО ДИРЕКТОРИ И НАСТАВНИЦИ НА ПРОЕКТНИ УЧИЛИШТА

  • PDF
  • Print
  • E-mail


Во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“, поддржан од Детската Фондација Песталоци од Швајцарија кој се спроведува во партнерство со Бирото за развој на образованието, се реализира Состанок со директори и наставници од 17 проектни училишта кој се одржа во периодот 08-09 ноември 2017, во хотел Глигоров, Струмица.

Главната цел на настанот беше целосно запознавање на училиштата со 3-тата фаза на проектот со фокус на Ресурсниот пакет, интерните акти за детски права и Индексот за детски права. 

 

Page 1 of 51

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

October 2017 November 2017 December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30